BERGEN OP ZOOM

Boot regelementen


 1. Iedere deelnemer wordt geacht dit regelement te kennen en na te leven.
 2. Op de dag van de wedstrijd wordt er ter plaatse uitgeloot. U trekt zelf uw bootplaats, of door een bestuurslid onder toezicht van de leden. Uw plaats in de boot wordt aan boord getrokken onder assistentie van de anglingcaptain. (er wordt van plaats gewisseld gedurende de wedstrijd - men mag niet door-vissen tijdens de wissel!)
 3. Iedere deelnemer ontvangt aan boord een bewaarzak voor de bovenmaatse vis en label op naam. Een ieder die ondermaatse vis mee wilt nemen is daarvoor zelf verantwoordelijk; dus niet de schipper!
 4. Er wordt van tevoren afgesproken waar er wordt gevist en tot hoever men mag gaan uit de kust. Het sein om te beginnen wordt gegeven door de juryboot als alle boten gemeld hebben dat ze op anker liggen; dit gebeurt door de bootradio. Er wordt dan ook aangegeven tot hoe laat er gevist wordt. Het einde van de wedstrijd wordt ook weer doorgegeven door middel van de boordradio waarbij iedereen zijn/haar hengel onmiddelijk uit het water haalt. Als we vissen vanuit Neeltje Jans en er komt tussentijds slecht weer opzetten dan wordt er besloten om binnengaats verder te vissen, het eindsein van de wedstrijd wordt dan opnieuw aan de deelnemers bekent gemaakt per boordradio.
 5. Om een klassement op te kunnen maken van de wedstrijd die dag moet er 2/3 van de vistijd vervist zijn, dit in geval van opkomend slecht weer op zee. Als er minder dan 2/3 van de wedstrijd vervist is vervalt deze voor het dagklassement.
 6. Tot het startsein mag er niet worden gevist. Bij ieder eindsein telt de dan aangehaakte vis nog mee.
 7. Op zee en Oosterschelde wordt verkassen bij de vistijd meegerekend. Verkassen is als volgt geregeld;
  1. Bij gebruik van grote boten: wanneer er een verzoek komt tot verkassen zal het bestuur de mensen vragen en daarna een besluit nemen op basis van ieders mening.
  2. Bij gebruik van kleine boten: wanneer er een verzoek komt tot verkassen zal de meerderheid aan boord bepalen; bij gelijke meningen zal de angling captain uiteindelijk de beslissing nemen.
 8. Er wordt gevist in 3 periode's verdeeld over de vistijd van die dag, tijdens het wisselen wordt 10 minuten pauze in acht genomen om ieder de kans te geven zich volledig opnieuw te installeren op zijn nieuwe bootplaats.
 9. Alle aas is toegestaan, met uitzondering van krabvariaties, Ieder dient zelf voor zijn eigen aas te zorgen.
 10. Er wordt gevist met 1 hengel, met ten hoogste 3 haken, Een reserve hengel zonder onderlijn is toegestaan, maar dient wel opgeborgen te worden zodat andere vissers daar geen hinder van hebben (kajuit - gangboord). Het gebruik van beaasde reserve onderlijnen is niet toegestaan. Bij wisseling van onderlijnen dient direct na het ingooien de aas-resten van de oude onderlijn te worden verwijderd. Er mag aan boord 1 reserve onderlijn klaarliggen, maar wel op een dusdanige wijze dat andere mensen er geen hinder van ondervinden. Andere onderlijnen dienen terug in de viskist opgeborgen te worden.
 11. Het is verboden om uit de kuip te komen om de hengel (lijn) los te maken.
 12. Ingooien: Er mag bovenhands worden ingegooid met de nodige voorzichtigheid van de deelnemers (2016). Degene die op nummer 1 en 2 staan dienen naar voren te gooien, nummer 3 en 4 dienen opzij te gooien en de laatste die achterop staat, nummer 5 gooit alleen opzij of naar achter (Zie schema wat aan boord ligt). Werk hier A.U.B. aan mee om problemen onderling te voorkomen
 13. De hengellengte is bepaald op ten hoogste 3,60 meter (2017)
 14. Vissen
  1. Neeltje Jans: Alleen bovenmaatse vis wordt gewaardeerd met 100 punten per vis. Aan het einde van de wedstrijd wordt het gewicht van de gevangen vis naast het aantal opgeteld. De wettelijke vismaten worden hierbij in acht genomen (zie tabel onder).
  2. Oosterschelde: Ook de ondermaatse vissen worden gewaardeerd met 50 punten, deze worden genoteerd door de visser op plaats nummer 1, dus niet door de schipper. Uitzonderingen: Zeebaars, haaitjes en roggen: hiervoor geldt de tabelregeling (2016).
 15. Voor elke zeebaars, haaitje of rog die gevangen wordt krijgt men vangstpunten volgens de vangst-tabel (aanwezig aan boord - 2016).
 16. Bij de vangst van de vis met de haken van 2 deelnemers in de bek wordt niet meegeteld voor de wedstrijd. Deze dient onmiddelijk te worden teruggezet in zee of de kop afsnijden om geschikt te maken voor consumptie. Dit moet worden gedaan voordat men verder vist.
 17. De rangschikking in het dagklassement is gelijk aan de rangschikking per boot. Dus zijn er 5 boten dan zijn er 5 nummer- 1, 5 nummer- 2 enzovoorts. Voor de nummer 3, 4.. geldt hetzelfde afhankelijk van de indeling van de boten. De deelnemer die niet meegaat krijgt 100 wedstrijd punten.
 18. De deelnemer die niet meegaat, zich heeft afgemeld en toch voor de boot heeft betaald krijgt het aantal klassement punten van de deelnemer met het hoogste aantal punten van die dag +1.
 19. Bij de uitslag van de dag krijgen deelnemers niet meer punten als de boot met het laagste aantal deelnemers aan boord: Als bijvoorbeeld 1 boot 5 man aan boord heeft, krijgt de nummer 5 en 6 aan boord van de andere bo(o)t(en) ook 5 punten.
 20. Voor de eindrangschikking is er voor de eerste 3 aankomende een ereprijs beschikbaar. Tevens is er voor de kampioen een wisselbeker beschikbaar. Indien deze 3 maal in totaal gewonnen is door dezelfde persoon wordt hij eigendom. De volgorde van de wedstrijden die meetellen voor het klassement zijn:
  1. 8 wedstrijden vissen - 6 tellen
  2. 7 wedstrijden vissen - 5 tellen
  3. 6 wedstrijden vissen - 4 tellen
  4. 5 wedstrijden vissen - 4 tellen
  5. 4 wedstrijden vissen - 3 tellen
  6. 3 wedstrijden vissen - 3 tellen
  7. 2 wedstrijden vissen - 2 tellen
 21. Als blijkt dat 2 deelnemers hetzelfde gewicht aan de kant brengen dan gaat de deelnemer met het hoogste aantal stuks voor in het dagklassement. Is dit ook gelijk dan krijgt men alle 2 hetzelfde aantal punten in het dagklassement. Voor het algemeen klassement is het mogelijk dat 2 of meerdere personen hetzelfde aantal totaal punten hebben. In dat geval wordt gekeken naar de vangstpunten, waarbij degene met het hoogste aantal vangstpunten over zijn/haar beste wedstrijden die meetellen voor het klassement voorgaat in het klassement.
 22. Iedereen komt op het einde van de competitie in aanmerking voor een prijs in natura; deze wordt uitgereikt op de kampioenenavond in januari. Het is van belang dat men deze prijs zelf op komt halen of dat men deze door een collega visser op laat halen anders vervalt de prijs aan de vereniging, men moet wel minstens wedstrijden gevist hebben om voor een prijs in aanmerking te komen. Dit ingaande vanaf de competitie van 2018.
 23. U bent in principe voor elke wedstrijd ingeschreven, maar als u door omstandigheden die dag niet mee kan doen moet u zich afmelden uiterlijk voor maandag de week van te voren bij het bestuur van de bootclub: Per 2017: Mark van Wanrooy: 013-5425927, Ernest Ripson: 0032 (0)471 093215. Indien u dit niet doet, zijn wij verplicht het verschuldigde bedrag van de boot (d.d.2016 €45,-) in rekening te brengen van de verantwoordelijke deelnemer. Voor iedere verviste wedstrijd waarvoor u geen klassementspunten heeft behaald (dus < 100) wordt naar ratio 1/8 deel van het deel van uw bonuspot dat overblijft na het seizoen ingehouden.
 24. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade aan materiaal, diefstal enzovoorts. In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijd commissie met het bestuur.
 25. Vismaten
Bot 20 cm Schol 27 cm Zeebaars 45 cm
Griet 20 cm Tarbot 20 cm Steenbolk 20 cm
Kabeljauw 35 cm Tong 24 cm Horsmakreel 20 cm
Wijting 27 cm Schar 20 cm    

tabel vismaten; de vissen die niet meetellen voor de competitie zijn de bovenvissen en stekelachtigen: Blauwe makreel, Pitvis, Pieterman, Haring, Geep. Deze bovenstaande soorten mogen wel als aasvis gebruikt worden. Zalm en Zeeforel zijn beschermde soorten en dienen direct te worden teruggezet. Zeebaars moet worden teruggezet van 1 januari tot 1 juli, na 1 juli mag er maximaal 1 maatse zeebaars worden meegenomen ter consumptie. Puitaal moet direct worden teruggezet en levert geen vangstpunten op vanwege de jonge visjes in de volwassen vis hetgeen vaak voorkomt.  


 Boot Voorschriften

 1. Voor de wedstrijden op Neeltje Jans wordt verzameld bij de steigers waar de grote sportvisboten liggen (binnenkant roompotsluis). U dient uw nummer op te halen uiterlijk om 7.15uur en niet later om de organisatie ook de gelegenheid te geven zich gereed te maken voor de visdag (aanvulling per 2017 n.a.v. bootverg) - anders bent u niet meer gerechtigd om deel te nemen aan die wedstrijddag.

 2. De bootkosten bedragen €45,- (wijziging per 2016 n.a.v. bootvergadering) per keer.  Wordt er buiten verder gevaren dan de R4-R5 boeien dan worden de schippers extra betaald uit de bonuspot: €30,- per boot en wordt er om 15.30uur gestopt met vissen.

 3. Van de bonuspot die u aan het begin van het nieuwe seizoen aan ons heeft betaald wordt de inleg van de prijzentafel bekostigd.  Het ingelegde bedrag van de bonuspot bedraagt 55 euro (45 euro bonuspot en 10 euro inleg prijzentafel).  Voor ieder wedstrijd die u verstek laat gaan en waarvoor u geen klassementspunten behaald wordt een deel van de 45 euro ingehouden van uw bonuspot (boten moeten namelijk wel worden betaald).Het resterende bedrag van de bonuspot wordt aan u overhandigd op onze jaarlijkse feestavond van H.S.V. De Edelkarper.  Voor de prijzentafel komt iedereen in aanmerking.  Het is van belang dat de prijs wordt opgehaald, zoniet dan vervalt hij aan de vereniging.

 4. Voor de festivals in België moet men 4 weken van te voren inschrijven bij het boot bestuur, dit vanwege de beperkte plaatsen in België. 


Uptide Vissen bij de Edelkarper

Bij het Uptide vissen heb moet je aan de volgende regels voldoen:

No 1: op de boot moet naar voren gooien !

No 2: Moet schuin naar voren gooien

No 3: Mag een klein beetje naar voren gooien, maar de ideale lijn is dwars op het schip.

No 4: Dwars uit het schip of een klein beetje naar achteren

No 5: Opzij  of helemaal naar achter de boot.

Zie de details die het hieronder aangeven !! Dit is om problemen onder elkaar te voorkomen!!