Voor dat je lid wordt.....

Voordat je een lidmaatschap aangaat is het goed om te bekijken welke vispas je nodig hebt, dit kun je doen middels de Vispas Check volgens onderstaand schema.

 

Lid Worden

Lid worden van H.S.V. "de Edelkarper" kan door schriftelijk of via het inschrijf formulier een verzoek tot lidmaatschap in te dienen bij de penningmeester of secretaris van H.S.V. "de Edelkarper".

De volgende gegevens dienen minimaal opgegeven te worden voor het lidmaatschap:

 • Naam en Voornaam(en)

 • Adres, Postcode en Woonplaats

 • Telefoon nummer

 • Geboorte datum

 • Bij welke afdeling(en) u actief wenst te zijn: kant of boot.

!!!!

Door uw lidmaatschap aan te vragen gaat u er mee akkoord dat we uw gegevens verwerken ten behoeve van onze administratie en de administratie van Sportvisserij Nederland.  Zie ook onze privacy statement onder het menu klopje bestuur onder onze statuten en huishoudelijk reglement.

!!!!

 •  N.B.: Als lid kunt u zonder meer deelnemen aan de zout competitie.  De boot afdeling kan een wachtlijst hebben vanwege de ruimte op de beschikbare boten.  Hierover volgt dus eerst ruggespraak.

 • Alle passen worden via sportvisserij Nederland aangemaakt en middels een tijdelijke vergunning (voorlopig bewijs van Lidmaatschap ofwel VBL) welke een maand geldig blijft en kunt u alvast gaan vissen.

 

Waar mag je vissen??

U kunt vissen in de wateren die aangegeven staan in de gezamelijke lijst van viswateren welke u hier kunt downloaden.  Deze wateren kunt u ook vinden in de Visplanner APP van Sportvisserij Nederland welke u ook kunt downloaden voor op uw mobiel zodat u de wateren altijd bij hebt.  Verder kunt u op de site ook de aanvullingen van viswateren vinden en downloaden.

De bergse wateren, een lijst is te vinden onder onze zoet afdelings pagina: let op!! u heeft wel een BHK vergunning nodig.  Bent u lid van onze vereniging dan kunt u een verzamelvergunning verkrijgen via het secretariaat of zie onder.  Bent u geen lid van een Bergse vereniging aangesloten bij de BHK dan kunt u in een van de hengelsport zaken of the VVV de Brabantse Wal terecht voor een kluster vergunning voor een deel van de wateren.

 

BHK Vergunning:

Indien u ook in de Bergse wateren wilt vissen heeft u naast de Vispas ook een BHK vergunning nodig, deze kunt u verkrijgen indien u lid bent van HSV de Edelkarper door 6 euro over te maken naar IBAN: NL74 INGB 0002108826 t.n.v. Penningmeester HSV de Edelkarper o.v.v. BHK Vergunning - N.B. voor jeugd met Jeugdvispas is er een gratis variant: wel graag aangeven dat je die wilt ontvangen. 

Dubbele Afdracht

Bent u al lid van een andere vereniging, dan wordt u bij ons sub-lid en ontvangt u via ons een Extra Vispas welke ook via Sportvisserij Nederland moet worden aangemaakt.  Er wordt getracht om dubbele afdrachten te voorkomen.  Indien u bij meerdere verenigingen lid bent kan het zijn dat u toch bij verschillende verenigingen de landelijke en/of federatieve afdracht betaald.  Meestal komt dit door NAW gegevens die niet matchen tussen de opgaven aan Sportvisserij Nederland voor de verschillende verenigingen.  U kunt dit zelf corrigeren door de gegevens van uw vispassen in te voeren op de site van Sportvisserij Nederland: Dubbele Afdracht

Optioneel is ook de combinatie  BHK vergunning verkrijgbaar welke voor door de BHK gecontroleerde wateren in de gemeente Bergen op Zoom nodig is: zie de informatie bij het Zoet.

Het verzoek tot lidmaatschap wordt eerst beoordeeld door het bestuur van H.S.V. "de Edelkarper".  Na goedkeuring volgt toezending van een acceptgiro, waarna na betaling  het voorlopig bewijs van lidmaatschap wordt toegezonden.

Lidmaatschap houdt in dat u aan de georganiseerde clubwedstrijden kantvissen kunt deelnemen.

Om op het einde van het seizoen in aanmerking te komen voor een prijs voor het kantvissen wordt een bijdrage van €10,- gevraagd, welke gedurende de eerste wedstrijden wordt opgehaald.  Deze bijdrage is verder niet verplicht als men niet verder voor een prijs in aanmerking wilt komen.

Lidmaatschap Boot Club

Lidmaatschap van de bootclub kan alleen verkregen worden indien men reeds lid is van de Edelkarper.  Indien men vanuit de Edelkarper lid wilt worden van de bootclub kan men dit aangeven bij de voorzitter van de bootclub welke een wachtlijst bijhoudt.  Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen en leden kunnen er nieuwe leden toetreden in het begin van het seizoen.  De extra kosten voor de bootclub bedragen €55,- per jaar bestaande uit een automatische bijdrage aan de prijzentafel van €10,- en een inleg van €45,- aan de bonuspot.  Deze bonuspot is een soort van stimulans om de bootwedstrijden mee te vissen. Bij het missen van wedstrijden wordt hiervan een 8e deel per gemiste wedstrijd ingehouden.  Hiervan worden de onkosten van de bootclub als eerste bekostigd.  Wat overblijft van deze bonuspot wordt op de jaarlijkse feestavond aan de bootleden uitgekeerd.

De boot kosten bedragen verder €45,- per wedstrijd dat men mee vist, hiervan worden de boten betaald.

Meer informatie kunt u vinden in de reglementen en wedstrijdvoorschriften van de sectie boot.

Kosten

2017PrijsOpmerkingen
Verenigings Contributie€ 13.00(vereniging)
Afdracht aan Sportvisserij Nederland€ 5.50(landelijke bond, t.o.v. 2018 + 1 euro)
Afdracht aan Sportvisserij ZW-Nederland€ 7.00(federatieve bond)
Vispas€ 9.50(landelijke bond)
Zee vispasVervallen9,50 korting.
Jeugd vispas (tot 14 jaar)€ -5.50(korting voor jeugd tot 14 jaar)
Extra vispas€ 3.50(bewijs lidmaatschap bij dubbel lidmaatschap)
Bonus pot Boot afdeling€ 45.00(inleg bootclub voor extra bootkosten)
Bijdrage prijzentafel Boot afdeling€ 10.00(inleg bootclub prijzentafel competitie)
Korting dames/65+/jeugd -€5,00(verenigings korting)
Korting erelid€ -23.00(korting ere leden)
Abonnement visblad€ 7.80)
BHK Vergunning€ 6.00(combinatie vergunning Bergse wateren)
BHK Vergunning Jeugd€ 0.00(combinatie vergunning Bergse wateren Jeugd tot 14 jaar)
Wijzigingen voorbehouden.

N.B. voor 2019 is de Zeevispas afgeschaft, voor de leden die in 2018 een Zeevispas hadden is er een overgangsregeling getroffen door Sportvisserij Nederland.  Deze ontvangen de Vispas tegen de kosten van een Zeevispas voor 2019, dus een korting van 9,50 euro welke door Sportvisserij wordt gedragen.  Let wel de landelijke afdracht is voor 2019 verhoogd met 1 euro welke in de contributies zal worden meegenomen.  Deze korting geldt alleen voor 2019 aan bestaande Zeevispas houders, in 2020 wordt het volle bedrag verrekend in de contributies.

Hoe Lid te Worden?

Middels een briefje, via het aanmeldingsformulier Aanmelden of via de online module zie de link onder de knop lidmaatschap: let wel korting voor jeugd / dame of 65+ wordt via de online module niet doorberekend.  Via de online module kunt u zich tot 1 oktober van het lopende jaar aanmelden, daarna zal de module niet direkt bereikbaar zijn tot eind oktober i.v.m. de voorbereiding van de vispassen van het nieuwe seizoen.  Aanmeldingen na oktober zullen dan ook verwerkt worden voor lidmaatschap voor het volgende jaar, niet voor het lopende jaar.

Opzeggen?

Opzeggen kunt u doen door dit schriftelijk kenbaar te maken dat u afziet van uw lidmaatschap, dit kan middels een kort briefje of e-mail aan de penningmeester of secretaris.  Indien u wilt opzeggen: graag voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar, omdat na 15 oktober wijzigingen niet meer kunnen worden doorgegeven aan Sportvisserij Nederland en de Vispassen dan al in voorbereiding zijn voor het komende seizoen..

Nachtvissen, nachtverblijf en derde hengel

Vanaf 2013 zal voor alle wateren in de lijst van Viswateren gelden dat nachtvissen en nachtverblijf niet is toegestaan tenzij men in het bezit is van een aparte toestemming voor nachtvissen.  Voor veel wateren zal een landelijke nachvistoestemming worden uitgegeven door de federaties.  Deze nachtvistoestemming zal 10 euro gaan kosten en is te verkrijgen via de websites van de federaties.  Voor het vissen met 3 hengels kan ook een ontheffing worden verkregen via de federaties, deze zal 25 euro gaan kosten en is eveneens verkrijgbaar via de federaties.

NAAR Webwinkel Sportvisserij Zuidwest Nederland

De toestemming krijgt u na aanmelding bij de federaties thuisgestuurd in de vorm van een sticker met jaartal, drietje en/of maantje welke u op uw vispas dient te plakken.  In de lijst van viswateren komen de symbooltjes ook te staan welke aangeven waar u met de uitbreiding 's nachts mag vissen, met 3 hengels mag vissen en waar u mag bivakkeren in een bivvy (tent symbool).

 • Jan de Zwart was de eerste voorzitter van HSV de Edelkarper en vormde samen met Sjaak Sep (Secretaris) en Jan Massar (Penningmeester) het eerste DB van HSV de Edelkarper. Naast het DB bestond het overige eerste bestuur uit Janus Hoogemoed, Rinus Boogers, Adriaan van Loon en Rinus de Kok.

  Jan de Zwart is de naam gever van de Jan de Zwart Trofee waar op het zoute en zoete om gevist wordt. Op het zout water is de trofee voor de eerste dame van die wedstrijd en op het zoet voor degene met de meeste vissen in stuks.

 • Opa Massar was een fervent visser die op hoge leeftijd nog meeviste met de clubwedstrijden zoet en zout. Tijdens een jaarvergadering heeft hij een schenking gedaan aan de vereniging zijnde de "opa Massar" trofee waar elk jaar om gevist wordt op het zoet om de grootste karper en op het zout om de wedstrijd winst (de meeste cm). Voorwaarde van opa Massart was dat de vereniging ieder jaar een herinneringsbeker beschikbaar zou stellen aan degene die de opa Massar trofee het voorgaande jaar had gewonnen. Deze traditie leeft nog voort sinds de introductie.