Nationale Team Competitie 2019

Nationale Teamcompetitie Kustvissen voor teams bestaande uit minimaal 5 en maximaal 7 VISpashouders. Leden van een team dienen tijdens de competitie lid te zijn van dezelfde, bij Sportvisserij Nederland aangesloten, vereniging en in het bezit te zijn van een geldige VISpas.

De Nationale Teamcompetitie Kustvissen bestaat uit 5 wedstrijden waarbij in 5 vakken wordt gevist.

Inschrijving kan d.m.v. het digitale inschrijfformulier op de website.

Let op: sluitingsdatum: 23 - 02 - 2019Het inschrijfgeld voor de Nationale Teamcompetitie Kustvissen 2019 bedraagt € 375,- per team.

Ieder team draagt voor iedere wedstrijd 1 controleur aan. De controleur is niet een teamlid dat die dag zelf meevist, maar kan wel één van de reserves of de coach zijn.

De loting van de steknummers vindt plaats op het kantoor van Sportvisserij Nederland met een digitaal loting- en uitslagprogramma waarbij kop- en staartplaatsen alsook de 2de en voorlaatste plek evenredig, worden verdeeld over de deelnemende teams.

Vis dient na vangst eerst in de emmer (minimale afmetingen: lengte 35 cm, breedte x 23 cm en hoogte 24 cm en minimaal 12 liter water) te worden gedaan alvorens opnieuw wordt ingeworpen. De controleurs worden zo snel mogelijk geattendeerd om er voor te zorgen dat de vis zo snel mogelijk kan worden teruggezet.

Op de laatste wedstrijddag zal er een eindfeest worden georganiseerd waarbij verschillende prijzen worden uitgereikt.

 

Programma:

 

LINK: Aanmelden Nationale team Competitie

LINK: Reglementen Nationale Team Competitie

 

  • Jan de Zwart was de eerste voorzitter van HSV de Edelkarper en vormde samen met Sjaak Sep (Secretaris) en Jan Massar (Penningmeester) het eerste DB van HSV de Edelkarper. Naast het DB bestond het overige eerste bestuur uit Janus Hoogemoed, Rinus Boogers, Adriaan van Loon en Rinus de Kok.

    Jan de Zwart is de naam gever van de Jan de Zwart Trofee waar op het zoute en zoete om gevist wordt. Op het zout water is de trofee voor de eerste dame van die wedstrijd en op het zoet voor degene met de meeste vissen in stuks.

  • Opa Massar was een fervent visser die op hoge leeftijd nog meeviste met de clubwedstrijden zoet en zout. Tijdens een jaarvergadering heeft hij een schenking gedaan aan de vereniging zijnde de "opa Massar" trofee waar elk jaar om gevist wordt op het zoet om de grootste karper en op het zout om de wedstrijd winst (de meeste cm). Voorwaarde van opa Massart was dat de vereniging ieder jaar een herinneringsbeker beschikbaar zou stellen aan degene die de opa Massar trofee het voorgaande jaar had gewonnen. Deze traditie leeft nog voort sinds de introductie.