Individueel NK 2019 Dames & Junioren

Voor het Individueel Nederlands Kampioenschap Kustvissen geldt een vrije inschrijving tot 35 deelnemers per categorie.
Het Individueel Nederlands Kampioenschap Kustvissen bestaat uit drie wedstrijddagen, er gaat geen selectie aan vooraf.
Inschrijving:

1. Individuele inschrijving kan d.m.v. het digitale inschrijfformulier op de website.

2. Inschrijving kan door de hengelsportvereniging waarvan de VISpashouder lid is. Eventueel kan er ook een papieren inschrijfformulier worden opgevraagd bij Sportvisserij Nederland.

Let op: Sluitingsdatum 13-04-2019

Afhankelijk van de inschrijving ontvangt de deelnemer of de hengelsportvereniging een factuur.

Het inschrijfgeld voor het Individueel Nederlands Kampioenschap Kustvissen bedraagt € 45 per deelnemer.

Individueel ingeschreven deelnemers en inschrijvingen vanuit de hengelsportverenigingen zijn verplicht controleur(s) te leveren om de wedstrijdleiding te assisteren. AFVAARDIGING CONTROLEURS voor individuele inschrijvingen = 1 controleur. AFVAARDIGING CONTROLEURS voor hengelsportvereniging: • bij inschrijving van 01 t/m 05 deelnemers is het aantal controleurs 1. • bij inschrijving van 06 t/m 10 deelnemers is het aantal controleurs 2. • bij inschrijving van 11 t/m 20 deelnemers is het aantal controleurs 3. • bij inschrijving van 21 t/m 30 deelnemers is het aantal controleurs 4.

Een wedstrijddag van het Individueel Nederlands Kampioenschap Kustvissen heeft een tijdsduur van 2 x 2 uur / 2 x 2,5 uur of 1 x 4 uur aaneengesloten.

Vis dient na vangst eerst in de emmer (minimale afmetingen: lengte 35 cm, breedte x 23 cm en hoogte 24 cm en minimaal 12 liter water) te worden gedaan alvorens opnieuw wordt ingeworpen. De controleurs worden zo snel mogelijk geattendeerd om er voor te zorgen dat de vis zo snel mogelijk kan worden teruggezet. De controleur zet de vis na meting in het water terug.

Programma:

  • 1e wedstrijddag: Individueel Nederlands Kampioenschap Kustvissen (Dames): Zaterdag  11 - 05 - 2019 te Noordwijk.
  • 2e wedstrijddag: Individueel Nederlands Kampioenschap Kustvissen (Dames): Zaterdag  21 - 09 - 2019 te Zeeland.
  • 3e wedstrijddag: Individueel Nederlands Kampioenschap Kustvissen (Dames): Zaterdag  16 - 11 - 2019 te Wijk aan Zee.

 

LINK: Aanmelden Individueel NK Dames

LINK: Reglementen Individueel NK Dames & Junioren

 

  • Jan de Zwart was de eerste voorzitter van HSV de Edelkarper en vormde samen met Sjaak Sep (Secretaris) en Jan Massar (Penningmeester) het eerste DB van HSV de Edelkarper. Naast het DB bestond het overige eerste bestuur uit Janus Hoogemoed, Rinus Boogers, Adriaan van Loon en Rinus de Kok.

    Jan de Zwart is de naam gever van de Jan de Zwart Trofee waar op het zoute en zoete om gevist wordt. Op het zout water is de trofee voor de eerste dame van die wedstrijd en op het zoet voor degene met de meeste vissen in stuks.

  • Opa Massar was een fervent visser die op hoge leeftijd nog meeviste met de clubwedstrijden zoet en zout. Tijdens een jaarvergadering heeft hij een schenking gedaan aan de vereniging zijnde de "opa Massar" trofee waar elk jaar om gevist wordt op het zoet om de grootste karper en op het zout om de wedstrijd winst (de meeste cm). Voorwaarde van opa Massart was dat de vereniging ieder jaar een herinneringsbeker beschikbaar zou stellen aan degene die de opa Massar trofee het voorgaande jaar had gewonnen. Deze traditie leeft nog voort sinds de introductie.