Selectie boot 2019

Voor het Nederlands kampioenschap geldt een vrije inschrijving tot een maximum van 60 deelnemers. Plaatsing geschiedt op basis van binnenkomst van het inschrijfformulier.
Het NK Bootvissen bestaat uit drie wedstrijddagen, er gaat geen selectie aan vooraf.

Inschrijving:

1. Individueel: Door middel van het digitale inschrijfformulier op de website.

2. Inschrijving kan door de hengelsportvereniging waarvan de VISpashouder lid is. De inschrijvende hengelsportvereniging ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de inschrijvingen een factuur voor het verschuldigde inschrijfgeld. Eventueel kan er ook een papieren inschrijfformulier worden opgevraagd bij Sportvisserij Nederland.

Afhankelijk van de inschrijving ontvangt de deelnemer of de hengelsportvereniging een factuur.

Het inschrijfgeld voor het Individueel Nederlands Kampioenschap Kustvissen bedraagt € 175 per deelnemer.

Deelnemers die 25 jaar of jonger zijn op 1 januari van het jaar waarin het NK gehouden, betalen de helft van het vastgestelde inschrijfgeld.

Na het Nederlands Kampioenschap Bootvissen worden de 10 besten afgevaardigd naar de Masters Bootvissen. 

Aanmelden dient te geschieden voor 15-03-2019!!!

Programma 

LINK: Aanmelden voor de selectie boot

LINK: Reglementen NK Bootvissen

 

 

  • Jan de Zwart was de eerste voorzitter van HSV de Edelkarper en vormde samen met Sjaak Sep (Secretaris) en Jan Massar (Penningmeester) het eerste DB van HSV de Edelkarper. Naast het DB bestond het overige eerste bestuur uit Janus Hoogemoed, Rinus Boogers, Adriaan van Loon en Rinus de Kok.

    Jan de Zwart is de naam gever van de Jan de Zwart Trofee waar op het zoute en zoete om gevist wordt. Op het zout water is de trofee voor de eerste dame van die wedstrijd en op het zoet voor degene met de meeste vissen in stuks.

  • Opa Massar was een fervent visser die op hoge leeftijd nog meeviste met de clubwedstrijden zoet en zout. Tijdens een jaarvergadering heeft hij een schenking gedaan aan de vereniging zijnde de "opa Massar" trofee waar elk jaar om gevist wordt op het zoet om de grootste karper en op het zout om de wedstrijd winst (de meeste cm). Voorwaarde van opa Massart was dat de vereniging ieder jaar een herinneringsbeker beschikbaar zou stellen aan degene die de opa Massar trofee het voorgaande jaar had gewonnen. Deze traditie leeft nog voort sinds de introductie.